Dział projektów europejskich

Do zadań Działu Projektów Europejskich należy pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, realizacja i rozliczanie projektów edukacyjnych, innowacyjnych, szkoleniowych.