Projekty

Zrealizowane projekty:

  1. Najważniejszym do tej pory projektem realizowanym przez spółkę było "Wdrażanie budżetu zadaniowego w jednostkach Centralnych" na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2007 i 2008 roku.
  2. W 2009 roku spółka rozpoczęła realizację projektu badawczego "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw" w ramach środków przyznawanych przez WUP.
  3. W 2010 roku spółka przystąpiła do współpracy z PVA-MV AG (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) - instytucja samorządowa powołana do wspierania transferu technologii pomiędzy środowiskiem nauki biznesu oraz komercjalizacji wiedzy poprzez pomoc w tworzeniu nowych spółek typu spin-off, Uniwersytetem w Malmo (Skania, Szwecja), Parkiem Naukowo-Technologicznym w Kłajpedzie (Litwa), Science Trust Mecklenburg Vorpommern Gmbh (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) w ramach projektu pt. "Valorisation models for South Baltic Region (VALOR)".
  4. W 2010 roku spółka otrzymała akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla certyfikacji uprawnień ECDL i stworzyła Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ECDL.
  5. W latach 2010-2011 spółka realizowała projekt mający na celu budowę planu restrukturyzacji szpitala powiatowego w Drezdenku.
  6. Od kwietnia 2012 roku spółka realizuje projekt "Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki" w ramach działania 8.2.1 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zachodniopomorskim.