Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki 
Przedstawiciel właściciela – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz 
mgr Eugeniusz Kisiel