Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – prof. US dr hab. inż. Kesra Nermend
Wiceprezes  Zarządu - prof. US dr hab. Małgorzata Łatuszyńska
Wiceprezes  Zarządu - dr hab. Sebastian Majewski