Seminarium upowszechniająco-informujące w Koszalinie

Opublikowano .

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria)Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i Universita tAutònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. "Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza do udziału w seminarium upowszechniająco-informującym, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, ul Racławicka 15-17, w auli w budynku A.

Seminarium upowszechniająco-informujące w Szczecinie

Opublikowano .

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria)Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w seminarium upowszechniająco-informującym, które odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w budynku przy ulicy K. Janickiego 31 w sali 10.

Dni otwarte projektu

Opublikowano .

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria)Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza 6 maja 2014, w godz. 12.00 – 16.00, studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w dniu otwartym projektu. Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, sala 025.

Warsztaty upowszechniająco-informujące

Opublikowano .

Zaproszenie do udziału w międzynarodowych warsztatach upowszechniająco-informujących. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. wraz z Partnerami:

  • Uniwersytetem Szczecińskim,
  • Institute for Systemic Management and Public Governance at University of St. Gallen (Szwajcaria),
  • Institute for Work, Skills and Training at the University of Duisburg-Essen (Niemcy)